ekobiom.pl Kontakt  |  Mapa strony     

 

   AktualnościOfertaDoświadczenie  Kontakt

   ekspertyzy ornitologiczne  |  ekspertyzy herpetologiczne  |  ekspertyzy botaniczne  |  nadzór przyrodniczy  |  inne

 

Oferta

Firma oferuje usługi w branży ochrony środowiska, w szczególności z zakresu ekspertyz przyrodniczych z działu ornitologia, herpetologia, botanika (w tym dendrologia), m.in.:

Dzięki współpracy ze specjalistami z innych dziedzin około-przyrodniczych (m.in. projektowanie ogrodów, wspinaczka) firma EKOBIOM Jakub Grabowski jest w stanie sprostać każdemu innemu wyzwaniu. Przy inwentaryzacjach stosujemy techniki adekwatne do potrzeb i zaistniałej sytuacji, są to m.in. fotopułapki, kamery endoskopowe, drony, detektory ultradźwięków, czy techniki wspinaczkowe i arborystyczne.

 

Świadczę swoje usługi głównie na terenie Polski centralnej (Łódź, woj. łódzkie, woj. ościenne).

Ze względu na specyfikę prowadzenia nadzoru przyrodniczego (stała lub bardzo częsta obecność na terenie inwestycyjnym) nasze usługi w tym zakresie ograniczają się głównie do terenu woj. łódzkiego i najbliższych okolic.

Turystyka przyrodnicza realizowana jest na terenie całego kraju - w zależności od tematyki wycieczki. Wycieczki przyrodnicze do jaskiń czy na zbiorowiska naskalne, lodospady (zimą) z użyciem technik wspinaczkowych odbywają się głównie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach.

 

 

   all rights reserved © 2011 |  website made by nawrotek@toya.net.pl    

analizy ornitologiczne  |  analizy herpetologiczne  ekspertyzy botaniczne  nadzór przyrodniczy  |  ekspertyzy przyrodnicze  |  inne   RDOŚ  |  GDOŚ  |  Natura 2000

 ocena oddziaływania na środowisko  |  raport oos | decyzja środowiskowa  |  ekspert ornitolog  |  ekspert botanik  awifauna  |  ptaki w budynkach  |  płazy  |  gady  |  roślinność 

ekspertyzy przyrodnicze łódź | ekspertyzy ornitologiczne łódź | ekspertyzy herpetologiczne łódź | nadzór przyrodniczy | kompensacja przyrodnicza