ekobiom.pl  |  Kontakt  |  Mapa strony     

 

   AktualnościOfertaDoświadczenie  Kontakt

   ekspertyzy ornitologiczne  |  ekspertyzy herpetologiczne  |  ekspertyzy botaniczne  |  nadzór przyrodniczy  |  inne

 

Ekspertyzy ornitologiczne

 

Prawie wszystkie spośród 450 gatunków ptaków wpisanych na listę awifauny krajowej, podlega ochronie prawnej, z czego kilkadziesiąt chronionych jest prawem unijnym.

Ptaki to grupa zwierząt szczególnie narażona na skutki działalności człowieka. Właściwa lokalizacja inwestycji oraz zastosowanie środków zapobiegających bądź minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko powinno być stałym elementem każdego zamierzenia inwestycyjnego. Dotyczy to zwłaszcza takich działań, które uznawane są powszechnie za zagrażające ptakom.

Są to m.in.:

- farmy wiatrowe

- farmy słoneczne, fotowoltaika

- linie elektroenergetyczne

- docieplenia budynków (termomodernizacja)

- przedsięwzięcia skutkujące wycinką drzew lub inne skutkujące utratą siedlisk lęgowych ptaków.

 

By określić wpływ inwestycji na ornitofaunę danego terenu, w szczególności na ryzyko kolizji ptaków z turbinami (farmy wiatrowe) czy efekt olśnienia ptaków   (farmy słoneczne) konieczne jest wcześniejsze rozpoznanie stanu populacji oraz ocena wrażliwości tej populacji na ewentualne zmiany.

Służyć ma temu ekspertyza ornitologiczna, przeprowadzana zgodnie z właściwie dobraną metodologią w świetle obowiązujących przepisów prawa i najnowszych wytycznych. Każda ekspertyza ornitologiczna zawiera również opinię ekspercką na temat potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ornitofaunę. W przypadku realizacji inwestycji na terenach zasiedlonych przez ptaki niezbędny może okazać się nadzór ornitologiczny inwestycji.

 

Gęsi w czasie migracji wiosennej, Pradolina Warszawsko-Berlińska (OSOP Natura 2000)

 

Budynek po zakończeniu termomodernizacji, widoczna wmontowana w elewację budka dla ptaków - zasiedlona przez kawkę.

 

Rybołów - jeden z ptaków szponiastych występujących w Polsce

 

 

   all rights reserved © 2011 |  website made by nawrotek@toya.net.pl    

analizy ornitologiczne  |  analizy herpetologiczne  ekspertyzy botaniczne  nadzór przyrodniczy  |  ekspertyzy przyrodnicze  |  inne   RDOŚ  |  GDOŚ  |  Natura 2000

 ocena oddziaływania na środowisko  |  raport oos | decyzja środowiskowa  |  ekspert ornitolog  |  ekspert botanik  awifauna  |  ptaki w budynkach  |  płazy  |  gady  |  roślinność 

ekspertyzy przyrodnicze łódź | ekspertyzy ornitologiczne łódź | ekspertyzy herpetologiczne łódź | nadzór przyrodniczy | kompensacja przyrodnicza